Đã đóng

Mobile development -- 6

Dự án này đã nhận được 94 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €699 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
94
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built. Hello

Looking for new app for iOS devices.

Project based on json from serverside.

1. Login page or each device gernerate unique serial number min 9 digits.

2. Load list with logos

3. Play them.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online