Đã hoàn thành

Mobile development -- 7

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hitech10 với giá $736 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I need an Android app. I would like it designed and built. Who can do this...Home allowed users to create a custom avatar, which could be groomed realistically. Each avatar was given a personal apartment that users could decorate with free, bought, or won items. Users could travel throughout the Home world, which was frequently updated by Sony and its partners. Public spaces were made for display, entertainment, advertising, and networking. Home's primary forms of advertising included spaces themselves, video screens, posters, and mini-games. Home also featured many single and multiplayer mini-games, and hosted a variety of special events, some of which provided prizes to players. Users could use won items to further customise their avatar

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online