Mobile development

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 139

Mô Tả Dự Án

I need an iPhone app. I would like it designed and built. Hi,

I currently have a website that is mobile friendly. I need an app created for both iPhone and Android.

Perhaps the programmer can use Ionic

the timeline for completion is March 15 (firm date) so please only take this project if you can complete it by then.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online