Đã đóng

Mobile development

Dự án này đã nhận được 139 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1528 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 CAD
Tổng đặt giá
139
Mô tả dự án

I need an iPhone app. I would like it designed and built. Hi,

I currently have a website that is mobile friendly. I need an app created for both iPhone and Android.

Perhaps the programmer can use Ionic

the timeline for completion is March 15 (firm date) so please only take this project if you can complete it by then.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online