Mobile development

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 89

Mô Tả Dự Án

I need an iPhone app. I would like it designed and built. It's education related. Student can upload pictures of question and tutors can answer to gain points for each correct answer. Points will be used as credits for posting advertisement.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online