Đã đóng

Mobile development

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $657 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I need an iPhone app. I already have a design for it, I just need it to be built. I need help with the software portion.

Looking for someone that knows how to do Facial recognition software and also knows how to create software that allows people to transfer money to their bank account like you're able to do in "Venmo"

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online