Đã đóng

Mobile development

Dự án này đã nhận được 119 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2625 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

I need an iPhone app. I would like it designed and built. Want an app designed that will allow restaurants to sign up and offer menu items that they will pack and ship to customers. Customers can choose restaurant and menu item and pay to have food shipped to them. Needs easy to navigate user interface for both restaurants and customers, upload of restaurant logo and pictures of menu items and prices with payment and shipping methods built in to app. App free to download, mark up will appear on user end on top of cost entered by restaurant. No cost to restaurant, purchase price of item will go into restaurant account upon payment by customer that can be transferred to restaurant banking account and mark up percentage will be profit.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online