Mobile development

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 119

Mô Tả Dự Án

I need an iPhone app. I would like it designed and built. Want an app designed that will allow restaurants to sign up and offer menu items that they will pack and ship to customers. Customers can choose restaurant and menu item and pay to have food shipped to them. Needs easy to navigate user interface for both restaurants and customers, upload of restaurant logo and pictures of menu items and prices with payment and shipping methods built in to app. App free to download, mark up will appear on user end on top of cost entered by restaurant. No cost to restaurant, purchase price of item will go into restaurant account upon payment by customer that can be transferred to restaurant banking account and mark up percentage will be profit.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online