Đã đóng

Mobile development

Dự án này đã được trao cho JankiThakkar7 với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

I need an Android app. I would like it designed and built. I would want the app to be a single purpose device app, and synced with another app with user name and password

I want the single purpose device to be a display marketing device only, switched on , and the device only programmed on the app with no menu or any android features like options, a device with only this app

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online