Đã hoàn thành

Mobile development -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi yuvain22labs với giá ₹850 INR trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. Intent based

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online