Còn mở

Mobile development

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $943 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
97
Mô tả dự án

I need an iPhone app. I would like it designed and built. I would like an app that is similar to tinder and bumble. Not a dating app - would take it a different route. More details after bid.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online