Đã đóng

Mobile development

Dự án này đã nhận được 128 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1008 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
128
Mô tả dự án

I need an Android app. I would like it designed and built. To build and design handyman app based on Android.

similar apps :

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Features:

Android App

Android studio projects

Material design

Customizable Menu

Pull to refresh

Social Share

Multiple Skin

Google analytics

Admob Features

Push notification

Multi language support

Marshmallow 6.0 support

100% source code

Well Documentation

Payment Options

Booking System

Reservation confirmation on email and SMS.

Customized Categories

Two sign on options (users, service providers)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online