Đã đóng

Mobile development

Dự án này đã được trao cho ifriends710 với giá $700 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I need an Android app. I would like it designed and built. Need an app for Android and iOS as need a map which indicate location of charging stations for my electric scooters .

And with guide lines to road system offline for navigation to charging stations .

Also need a booking a scooter link.

I started a pilot project on Kos island and need the app up running in 3 weeks.

My not finished self made home page is [url removed, login to view] with the brand web link. [url removed, login to view]

Please see the app gogoro scooter from Vietnam

Need something like that location map.

Need to be able for changing and adding points.

Best regards Lars Schnipper

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online