Còn mở

Mobile development

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $2498 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
92
Mô tả dự án

I need an Android app. I would like it designed and built. I am a personal trainer in New York City looking to have an app created to break the ice in gum culture. Whether it's dating, social, or just looking for a gym buddy I want a well detailed app to connect users to each other to find their "swolemate" which will be the name app. I'm looking to collaborate with a freelance to help bring this idea to life.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online