Đã đóng

Mobile development

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹39748 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. I want an android application like uber. But not so complicated. It should be simple. No online payment options . Just book a ride or cancle it. On driver application accept or decline a ride with one space for OTP entry. On backend side i can see how many driver's are online with there information and their ride history and earnings.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online