Còn mở

Mobile development

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $8287 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3750 - $11250 MXN
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Aplicación Android Necesito el diseño y la construcción

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online