Còn mở

Modify Android App

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $206 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

I looking for a android developer

I want transfer one finish code (mobile app feature) from one android APP to another android APP.

I want you create a guide when project finished so i can easy aply the finished transfered code my self to my android app.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online