Đã đóng

Modify my android live wallpaper

Dự án này đã được trao cho Sargius với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I made a live wallpaper with some options to the Settings, the app has the function to choose some backgrounds, but I wanted someone to add the ability to choose own background (from Gallery), I need to be done perfectly with no crashes.

My budget is 15$

After the job is done I need to tell me the codes and where did you put them

If the job is done correctly I have other bigger business for him/her

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online