Còn mở

Native Vuforia Cloud Reco & Streaming Video Play

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $119 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need someone to do Augmented Reality native project.

I am using Vuforia sdk, and I want to play streaming video when recognize image target using Cloud Reco.

Video has to play on image target.

if have not skill, don't bid.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online