Native Web Mobile App

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 87

Mô Tả Dự Án

We're currently scoping what it would take to build an application for both iOS & Android.

We operate 2 very successful Facebook pages which posts Speed Camera locations.

We would like to build an app which can;

A) make it easier for people to report a Speed Camera location when they see it

B) will send push notifications to their mobile phone when approaching a known or recently posted Speed Camera location

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online