Đã đóng

Native Web Mobile App

Dự án này đã nhận được 87 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 AUD / hour
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

We're currently scoping what it would take to build an application for both iOS & Android.

We operate 2 very successful Facebook pages which posts Speed Camera locations.

We would like to build an app which can;

A) make it easier for people to report a Speed Camera location when they see it

B) will send push notifications to their mobile phone when approaching a known or recently posted Speed Camera location

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online