Còn mở

Need an Android and iOS developer Team for Simple Uber App

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1819 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
105
Mô tả dự án

I need a developer team to develop mobile app.

Will provide details when we interview and budget is the key

The team have Uber experience is great plus.

Write word "We are good developer team" infront of cover letter, else will be ignored.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online