Đã đóng

Need game apk and ipa files created and tested.

Dự án này đã được trao cho ExtraMemory với giá $56 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I just need my game source code made into apk and ipa updates and tested.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

ios was built in obj c and for android in java xml and node js

-SD

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online