Đã hoàn thành

Need help to publish an APP on Apple Store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi motiur03 với giá $45 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I'm trying to publish an APP, but having some difficulties, need help from an expert that could help me publish APPs and setup the environment on Windows to publish them.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online