Đã đóng

Need help with [url removed, login to view] api for android app

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2642 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

I am creating an android pet app, and want to integrate the [url removed, login to view] api, so I can show local dog events from [url removed, login to view] on my app. I need to integrate the [url removed, login to view] api, and filter for only dog events. since users will be at different locations, the app needs to find the location of the user, then find the local meetups that are dog related.

you must have experience working with the [url removed, login to view] api. please tell me your exerience with the [url removed, login to view] api's before, and you must know how to filter and to use the parameters correctly.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online