Đã đóng

Need iOS App Developer for our company

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $535 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

Hello, there.

I'm start-up company and I need iOS app developer for developing company finance app.

Please contact me if you can handle this project.

thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online