Đã đóng

Need a pro mobile app developer for my website

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $40867 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$24000 - $40000 HKD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Hello,

I am looking for an expert mobile application developer who can create a native application for my business. The application must deliver the save functionality as my website’s landing page does but in a more creative way.

Here is my website URL: [url removed, login to view]

Please review the website and let me know how much time will it take to complete the application.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online