Đã đóng

Need some changes in existing .apk | Splash screen & some texts.

Dự án này vừa được trao cho adnaan7863 với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello freelancers!

I am looking for a freelancer who have great commands in android app developments. I have an .apk need some changes on it. It's one page .apk. Need to change the splash screen(Startup screen) , Main page heading & some text to be replaced in about us page. Developer must know to fully de-compile an .apk and to add some changes in .XML. Send proposal starting with "I have read you ad". I've attached the existing .apk.

Thank you!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online