Online Social Poker App

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách RM16500 - RM35000 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 50

Mô Tả Dự Án

I would like to create a poker application for iOS and android. The platform has to be built on unity3d. Since it is a multiplayer platform, I would like it to be hosted on photonengine.

The poker application will use play money so it is a social poker app.

There is a coaching feature which I will explain when we chat.

The app should be able to create personal poker rooms so that friends can play with each other.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online