Đã đóng

Online Social Poker App

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM37777 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM16500 - RM35000 MYR
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I would like to create a poker application for iOS and android. The platform has to be built on unity3d. Since it is a multiplayer platform, I would like it to be hosted on photonengine.

The poker application will use play money so it is a social poker app.

There is a coaching feature which I will explain when we chat.

The app should be able to create personal poker rooms so that friends can play with each other.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online