Đã đóng

PALEO DIET CHART -- 2

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹6707 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need an Android and iOS app. I would like it designed, built and source code should be handed over.

1. Native App With Admob

Paleo Diet Chart

2. I will give the data's for three variants

3. All diet chart are based on Weight and Height

4. Once user installed the app they must authorised by OTP

5. Then they will put their Age, Height and Food Habit (Vegiterian, Veg+Egg and Non Vegiterian)

Accordingly the data will be show to them

6. The diet screen need the option to share social media and save the diet chart as image

7. If required to update the data if any for future, the option will be there

First go with android

8. App Share Option required

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online