PART TIME DATA ENTRY JOBS

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 46

Mô Tả Dự Án

It is simple part time work u can also do it full time. Need Fast typing speed. There is not fix timing u can work in morning or evening or night whenever u want, My project is very simple and in this project i need those person who can type fast .In this project you have to simply type material which one in image file into notepad . its approximate 250 Pages and each Page contain 35-40 lines. please Don't dont bid those person who can't work regular atleast 3 to 4 hours daily..

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online