Đã đóng

Personal Intermediate Projects App Developer

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $131 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $40 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hello,

I am looking for a personal app developer who will be handling some the projects that I have. Below is a list of things that you will need to know;

1. You need to be reachable at any time.

2. You need to be sincere and swift while performing the given tasks.

3. You need to be patient with me/us.

4. You will need to take a test task right away to verify your competence.

I am looking for someone who is affordable and who is sincere with whatever he is doing. How you deliver on this task will determine if we will have a long term working relationship on other bigger projects that we have in store. For consideration, please quote "Intermediate".

Best To all.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online