Đã đóng

Photo and Video Editor

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2743 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 SGD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

need an experienced ios developer who has experience in developing photo and video editor apps. please list down the photo and video related apps you have built when applying for this job

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online