Đã đóng

Planning and design: [url removed, login to view] a GUI for the application to allow user input for the values of the Karnaugh map or to enter a Boolean expression. [url removed, login to view] an algorithm that will map a 16 square map with the coordinates provided, in addition to removing

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €375 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Planning and design:

[url removed, login to view] a GUI for the application to allow user input for the values of the Karnaugh map or to enter a Boolean expression.

[url removed, login to view] an algorithm that will map a 16 square map with the coordinates provided, in addition to removing redundant geometries and displaying minimised form of the original expression.

[url removed, login to view] an algorithm to convert a Boolean expression into a 16 square Karnaugh map.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online