Planning and design: [url removed, login to view] a GUI for the application to allow user input for the values of the Karnaugh map or to enter a Boolean expression. [url removed, login to view] an algorithm that will map a 16 square map with the coordinates provided, in addition to removing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Planning and design:

[url removed, login to view] a GUI for the application to allow user input for the values of the Karnaugh map or to enter a Boolean expression.

[url removed, login to view] an algorithm that will map a 16 square map with the coordinates provided, in addition to removing redundant geometries and displaying minimised form of the original expression.

[url removed, login to view] an algorithm to convert a Boolean expression into a 16 square Karnaugh map.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online