Còn mở

Plugin for existing IOS/Android apps

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $708 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

Need to create plugin for apps. Please, see requirements in attachments. Please, send us your thoughts about realization of plugin.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online