Đã đóng

Porting current developing iOS app into android

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $631 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

I'd like hire a freelancer who can do porting ios App into Android app. (I have a source code and icons)

Please refer the attached file for detail.

I have "no payment in advance" which means I'll release milestone after getting some results "No video for release milestone". Please apply who can accept this policy.

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online