Đã đóng

Project for Genya127 Unity Game [url removed, login to view]

Dự án này đã được trao cho Genya127 với giá $555 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$550 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I want to do a 2D Cricket game.

I will provide the Graphics for the game, your job is to only do the development.

My game will have only Batting and no bowling.

It has to be done in unity and will be [url removed, login to view] game. The game will be simpler than normal cricket games.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online