Đã đóng

REALIZAR UNA APP ANDROID SIMIL A UBER

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $653 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

CREACION DE APP ANDROID, DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA CLASICA APP UBER, POR FAVOR COTIZAR SOLO PERSONAS QUE HABLEN ESPAÑOL

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online