Còn mở

RTMP Expert Only

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $591 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Now we are on developing one streaming app.

My developer needs one super SMTP expert.

If you are not, don't bid

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online