Đã đóng

Redesign React Native App

Dự án này đã được trao cho Gates777 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I have a react native application which is already on play store. It is integrated with Woocommerce. It is an ecommerce app. I want to change design of 2 pages ( Home Page + Categories page design) Side menu needs to be removed completely and home page will be redesigned from [url removed, login to view] have to have designing skills, and be creative. It is an urgent task and has to be done by tomorrow. Please apply if you have read this carefully.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online