Đã đóng

Scrie o aplicație pentru Android

Dự án này đã nhận được 81 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €27 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

We are looking for iOS and Android -developer for our client's e-book project. The project is planned to start in the end of March / in the beginning of April and to last approximately 4-5 months. Allocation: 100%, location: remote, eventually some trip to Helsinki.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online