Đã hoàn thành

Serial port program for reading an energy meter.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hrduxeye với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need to read an energy meter using USB to serial port. we are using droidterm program code .

Default serial port settings: 2400,8,n,1

Sendframe

hex 01 54 33 02 00 00 28 39 39 39 39 29 03 c2

string .T3...(9999).Â

Receive Frame

01 54 33 02 00 00 28 39 39 39 39 29 03 c2 02 28 30 31 32 32 38 2e 38 29 04 ba

string

.T3...(9999).Â.(01228.8).º

need to extract this 01228.8 value from packet in a variable and show it in a UI.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online