Simple Chat Application

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 98

Mô Tả Dự Án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

I need a chat application built.

Functions:

User Interface

Personal profiles

Chat

Admin panel

For more information PM

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online