Đã đóng

Simple Chat Application

Dự án này đã nhận được 97 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $781 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
97
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

I need a chat application built.

Functions:

User Interface

Personal profiles

Chat

Admin panel

For more information PM

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online