Đã đóng

Simple side menu

Dự án này đã được trao cho srkpathan92 với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I just need starting point with side menu. Navigation bar must be fixed, it doesn't move when side menu is sliding. Side menu should exist in all pages it should have current page name in navigation bar. Side menu have 9 items and and every item contain icon and label

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online