Smart Lightswitch

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

I want someone to give me all the details and technology around a device that you put instead of the regular light switch or on top of it so you can control it from your phone or tap on it so you can turn on/off the light or use alexa and siri...

no i want someone to design all the product with every components knowing how it works and the technology behind it

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online