Đã đóng

Software Developer for Android Apps -- 2

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱7083 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱1200 - ₱10000 PHP
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

***PLEASE READ FIRST BEFORE YOU BID ***

I need someone who can make me an android application

please don't bid if you don't have any experienced in android apps

i need it in 7 days and i am willing to pay a fixed project price.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online