Đã đóng

Staff App (iOS and Android)_2017_Release_2

Dự án này đã được trao cho XcodePro492 với giá $2000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Project specs and associated quote have been pre-arranged, offline, with selected Freelancer.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online