Đã hoàn thành

Static Android App with Ad support

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nghican với giá ₹850 INR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I need an Android app. I would like it designed and built.

The app is small and very easy. I don't have hands on Android, still have built quite a good portion. So, I believe it won't be time consuming for an Android Developer.

It has to be built on Android Studio. Other details can be discussed later.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online