Đã đóng

Teach me about a basic location tracking app-2

Dự án này đã được trao cho maxdotadeveloper với giá ₹500 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Here is the tutorial video,

[url removed, login to view]

Below is the github code

[url removed, login to view]

All I need is someone to help me build this in my system through team viewer(you have to clarify few questions etc..). This will take 1 hr and I can pay Rs 500 at max.

***********Important****************

Please type 'ANDROID' in the beginning of the proposal. Also, Please keep in mind that i will pay at max Rs 500 for this project. Dont negotiate the price once you have bid

**************************************

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online