Đã đóng

Test mobile Apps & publish on Google Play and Apple Store.

Dự án này đã được trao cho paulus2016 với giá $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

We have our own Mobile Web Apps designed for both iPhone and Android. We need an individual to test the apps, and publish them for us on both Google Play and Apple App Store. Both apps will be published under our organization name using our accounts (if applicable). The applicants will be required to show existing works in his/her profile and will be paid AFTER the apps are available on App Stores successfully.

Some help with finalizing (preparing) the iPhone App may be required.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online