Đã đóng

Translate App using Google Cloud Translation API

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €222 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hello,

- we need a copy of the google translate app ( [url removed, login to view] ) with an customized GUI. See attached image.

- At first we dont need the offline function.

- App must be ready for the Google Play Store.

Thanks for your offers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online