Đã đóng

Travel application (android)

Dự án này đã được trao cho BugHunters với giá $3 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

Require a programmer

Build an application for trips

App includes

API building To extract data from the server

Maps

And more

>>>> Please note: Please write down the real price you want per hour,

  There will be no negotiations

  On higher wages

From what you write at first

A file with app requirements is attached

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online