Còn mở

URGENT PHP, ANDROID AND IOS DEVELOPER NEEDED

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £7347 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£5000 - £10000 GBP
Tổng đặt giá
116
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. And web application I already have a design for it, I just need it to be built.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online